Izolacijsko steklo

Izolacijska stekla, ki jim po domače pravimo tudi »termopan«, so stekla, ki so nujna za sodobno gradnjo, saj skrbijo za energetsko učinkovitost oziroma manjšo porabo energije v bivalnih, javnih in poslovnih stavbah. Da bi zadostilo standardom je včasih zadoščalo, da je izdelano iz dveh stekel, med katerima je hermetično zaprt zrak oziroma plin, danes pa velja, da je najboljša izbira treh stekel z dvema vmesnima komorama.

Kolikšna bo učinkovitost oziroma kako dolga bo življenjska doba izolacijskega stekla, je odvisno predvsem od postopka spajanja oziroma tesnjenja pri robovih.

Izolacijska vrednost stekel

Kakšna je izolacijska vrednost stekel nam pove količnik za toplotno prevodnost U, ki opisuje, kolikšna je toplotna izguba oziroma kolikšna je količina toplotne energije, ki se ob temperaturni razliki 1 K izgubi skozi en kvadratni meter površine. Manjši kot je količnik, boljša je toplotna izolacija stekla. Poleg toplotne izolativnosti pa velja pomisliti tudi na tako imenovano g-vrednost oziroma prehod sončne energije skozi steklo, ki skrbi za izkoriščanje pasivne sončne energije in tako zmanjšuje stroške ogrevanja.

Zvočna zaščita

Izolacijska stekla imajo poleg povečevanja energijske učinkovitosti stavb še eno pomembno lastnost: zvočno zaščito. Ta je zlasti nujna v urbanih okoljih, kjer lahko hrup bistveno vpliva na kakovost življenja in dela. Za zvočno izolacijsko zasteklitev lahko poskrbimo na različne načine: s povečanjem širine medprostora med stekli ali plinom v njem, z asimetrično sestavo, ali z lepljenim steklom.

Dobra toplotna izolativnost ter zvočna izolativnost stekla gresta običajno z roko v roki. Pri menjavi obstoječih stekel za boljša, sodobnejša, poskrbimo za zvočno in toplotno izolativnost.

Senčila v medprostoru izolacijskega stekla

To so žaluzije, ki se vgrajujejo v medprostor izolacijskega stekla. Tek žaluzije poteka v zaprtem prostoru med dvema stekloma, brez prahu, kar omogoča, da je senčilo vedno videti novo, brez čiščenja in vzdrževanja, kar zahtevajo navadne žaluzije. Navedena lastnost je posebno pomembna pri projektiranju prostorov, kjer so poudarjene stroga formalnost, urejenost in eleganca.

Žaluzije za izolacijsko steklo predstavljajo:

  • zaščito pred sončnimi žarki,
  • odpravo stroškov vzdrževanja,
  • mehansko vodenje ali električni pogon.

Primeri izolacijskega stekla